KunstNetTV

Wat maakt KunstNetTV

KunstNetTV maakt films over kunstenaars, artiesten, schrijvers en andere makers in de kunsten die in Alkmaar en omstreken wonen en werken. Zij wil kunst dichter bij de inwoners brengen.

KunstNetTV legt een groot filmarchief aan over het culturele leven in de 20e en 21e eeuw in Alkmaar en de wijde omtrek . Van groot belang voor wie over 100 jaar nog eens wil zien welke interessante kunstactiviteiten in Alkmaar plaatsvonden.


Compagnie DaaD ‘Le Salon de la Mort’

anbi status

Doneren en belasting

De Stichting KunstNet is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wat betekent dat:

  • onze instelling is vrijgesteld van betaling van schenkings- en erfrecht.
  • u uw gift vaak kunt aftrekken van de belasting. Meer informatie: Geefwet.

 

Filmopnamen restauratie oude NHADO-bus met de buschauffeurs

De redactie

Wat gaat er aan een filmproductie vooraf

De redactie van KunstNetTV komt regelmatig bij elkaar om een keuze te maken uit het grote aanbod aan culturele activiteiten. Nadat de onderwerpen die gefilmd gaan worden zijn verdeeld, gaat de regisseur aan het werk. Na de research wordt er een ‘insteek’ van het item gekozen en maakt de regisseur een opzet en shotlist.

Filmopnamen van het kunstproject ‘Walk of History’

Nadat de filmopnamen zijn gemaakt volgt er een tijdrovend ‘klusje’; het spotten van de shots. Op basis van de keuze die de regisseur heeft gemaakt, wordt samen met een professionele editor de filmproductie gemonteerd.

Samenstelling redactie

Afshin Bahrami
regie, interviews, research
Torsten Colijn
presentatie
Marian Heemskerk
regie, interviews, eindredactie
Gerrit-Jan Nijntjes
research, regie en interviews
Sunil Mokkenstorm
regie, interviews en research
Evert-Jan Tuls
teksten voor de site en voice-over films

Filmopnamen van ‘ Kijk ook eens omhoog’ over gevelstenen in de binnenstad van Alkmaar

het bestuur

Wie zitten er in het bestuur

Marian Heemskerk
voorzitter
Tamar Jumelet
bestuurslid
Peter Meeuwisse
secretaris / penningmeester

Filmopnamen voor Bede-Vaart in 2018

Werkzaamheden

Het bestuur van KunstNetTV onderhoudt de contacten met subsidiegevers en fondsen die KunstNetTV ondersteunen.

Zij stellen jaarlijks een begroting op en zetten het beleid uit. Het bestuur vergadert maandelijks.

De doelgroep

KunstNetTV is voor kunstliefhebbers, bevlogen lezers, theatergangers en iedereen die van kunst en cultuur houdt. Ook inwoners die nog niet het plezier hebben ervaren van een voorstelling of ontmoeting met een schrijver uit de regio, komen met hen in aanraking door de filmproducties die KunstNetTV maakt.

De medewerkers

De medewerkers van KunstNetTV werken allen pro-deo aan de film-producties. Ook het bestuur bestaat uit enthousiaste kunstliefhebbers.

We bieden ambitieuze filmmakers die zich verder willen ontwikkelen in het maken van filmproducties en pro-gramma’s de kans om te werken in een professionele omgeving. KunstNetTV maakt alle producties met hulp van professionals.

Filmopnamen in korenmolen ’t Roode Hert