Markante Alkmaarders: kunstenaar Sander Rood
Kunstnet-share

Sander Rood zegt over zijn werk: “Voor mij is de toeschouwer een deelnemer, die als laatste schakel een concept tot leven brengt. Ik nodig hem uit om deel te nemen aan mijn werk. “Dat geldt ook voor hemzelf. Vaak voelt hij zich dwalend tussen zijn oorsprong en zijn – onbegrijpelijke – wereld. Als toeschouwer van deze identiteit kan hij zich ervan distantiëren, om hem lachen, er vertedert door raken, hem afvallen en in bescherming nemen. En: “Zodra de verwarring compleet is en niemand meer weet waar het droste-effect stopt, plant ik de vlag en regeert mijn werkelijkheid.”