Geefwet

 

De Geefwet maakt doneren aan ons nog aantrekkelijker, omdat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) Cultuur zijn. Uw gift levert u belastingvoordeel op.

 

Particulier en de Geefwet

Uw gift levert u belastingvoordeel op aangezien u bij de aangifte inkomstenbelasting 125% van uw schenking mag aftrekken. Bijvoorbeeld: u wordt lid van de Vondel Kring voor €1.500,- per jaar. U mag dan jaarlijks €1.875,- aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Valt u in het toptarief van 52%? Dan krijgt u €975,- terug van de fiscus. Per saldo kost de Vondel Kring u dus slechts €525,- per jaar.

 

Voor particulier donateurs gelden de volgende fiscale faciliteiten:

  • Eenmalige giften zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting, voor zover zij samen zowel meer dan €60,- als 1% van het verzamelinkomen vόόr toepassing van de persoonsgebonden aftrek te boven gaan en vervolgens tot ten hoogste 10% van het verzamelinkomen vόόr toepassing van de persoonsgebonden aftrek.
  • Periodieke giften zijn onbeperkt aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Er moet dan sprake zijn van een bij notariële akte aangegane verplichting om gedurende tenminste vijf jaar een gelijk bedrag aan de instelling uit te keren.
  • Omdat beide instellingen (de KS en het NT) als Culturele instelling worden aangemerkt geldt een verhoging van de aftrek met 1,25% met max. van €1.250. Dit geldt zowel voor de éénmalige als de periodieke gift. Deze faciliteit eindigt in beginsel in 2017.

 

Onderneming en de Geefwet

Als bedrijf kunt u ook gebruik maken van de Geefwet. Voor ondernemingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn, is een gift aftrekbaar tot 50% van de winst, met een maximum van €100.000. Aangezien sprake is van Culturele instellingen mag de aftrek worden verhoogd met 1,50% met maximum van €2.500. Voorbeeld: uw bedrijf doet een gift van €20.000. Aannemende dat de winst van het bedrijf meer dan €40.000 bedraagt, mag het gehele bedrag in aftrek worden gebracht. Doordat de multiplier kan worden toegepast komt het totale aftrekbare bedrag op €22.500.