Beeldend kunstenaar Sander Rood

 

Tot en met 25 oktober 2015 toonde Buitententoonstelling VAART 2015 monumentale kunst op Het Bolwerk tussen het Alkmaarse stadskantoor en de Molen van Piet. VAART was een initiatief van Kunstuitleen Alkmaar. Behalve nieuwe kunstwerken werden ook bestaande beelden onder de aandacht gebracht. Zo ook die van de overleden beeldend kunstenaar Sander Rood. In 2008 interviewde KunstNetTV hem in zijn atelier. Voor Sander Rood speelde de natuur een belangrijke rol. Hij was gefascineerd door de verstoorde relatie tussen mens en natuur. Hij bouwde machines en ontwierp hulpstukken om dit te verhelpen. Op Het Bolwerk staan twee van zijn werken: een straatlantaarn die alleen oplicht als er op fietspedalen wordt getrapt en een boomfiets die je, hoe hard je ook rond trapt, uiteindelijk nergens brengt. Apparaten die qua vorm en materiaal aan vroeger doen denken. Technisch vernuftig en milieubewust maar nutteloos qua winst en efficiëntie. Beeldend kunstenaar Sander Rood maakte kunstwerken waar je meer mee kon dan er alleen maar naar te kijken. Hij schiep zijn eigen wereld en maakte mensen bewust van de werkelijkheid waarin ze leven en wat ze er mee kunnen doen. Poëtisch, humorvol en vaak ingebed in een zelfverzonnen verhaal met 'historische foto's' en hemzelf als onderwerp. Sander Rood zei over zijn werk: “Voor mij is de toeschouwer een deelnemer die als laatste schakel een concept tot leven brengt. Ik nodig hem uit om deel te nemen aan mijn werk.” Vaak voelde hij zich een dwalende tussen zijn oorsprong en zijn onbegrijpelijke wereld. Na een kort ziekbed overleed beeldend kunstenaar Sander Rood in 2009.