Trailer 'Ich Bin der Fluß'

 

De jonge Alkmaarse cineaste Rashel van der Schaaf studeerde in 2020 met deze examenfilm af aan de HKU. In haar zeer gewaardeerde documentaire essay ‘Ich bin der Fluß’ is de rivier de Donau de hoofdpersoon. “Een multi-personage met meerdere verschijningen, genders en karakters.” Van het Zwarte Woud tot aan de Zwarte Zee vaart ze deze rivier af en geeft het letterlijk een stem. Via Google Maps werd de tocht, die bij de oorsprong begint, voorbereid. Het team bestond uit cameraman Jaap Mar Diemel, producent Dobber Bolhuis en HKU-begeleider Bea de Visser. Rashel van der Schaaf heeft geprobeerd zich te verplaatsen in de rivier. Ze ziet de Donau als mens. “Je ziet een levenscyclus.” ‘Ich bin der Fluß’ is een kritische blik op de westerse omgang met de natuur zonder moralistisch te zijn. “Ik wil vooral dat je je verbindt met de rivier en vervolgens naar jezelf kijkt en hoe wij de natuur behandelen.” Aanleiding voor ‘Ich bin der Fluß’ was een rechtszaak in Nieuw-Zeeland, waar een rivier de status van rechtspersoon kreeg. ‘The river flows from the mountains to the sea / I am the river, the river is me.’ Die betekenis wil Rashel van der Schaaf op een verstilde manier ook aan de Donau geven.