Orgelzaal Booy is al 50 jaar een curiosum

 

Onlangs bestond Orgelzaal Booy 50 jaar. Daarom staat KunstNetTV stil bij dit heugelijke feit. Op dinsdag is een historisch filmpje te zien waarin Cor Booy op het orgel speelt en vertelt over de bouw ervan. De uitzending op donderdag is een herhaling van de KunstNetTV-reportage uit 2005. Middenin de Daalmeer staat een klein huisje met daarachter een karakteristiek gebouw. Orgelzaal Booy is al 50 jaar een curiosum. Op initiatief van orgelliefhebber Cor (boer) Booy stond het sinds 1944 midden in de koolvelden en was alleen bereikbaar per boot. In 1960 werd op zijn verzoek een grotere orgelzaal gebouwd. Nu, na grootscheepse herverkaveling en bebouwing, is orgelzaal Booy een curiosum in het Noord-Hollandse landschap. Na Booy’s overlijden in 1988 werd van het complex een stichting gemaakt. Voorzitter Joop Vermeer vertelt over Cor Booy en de totstandkoming van de orgelzaal. Orgelstemmer dhr. Lodder gaat in op de werking van het instrument: een tweeklaviers electro-pneumatisch orgel dat indertijd door de fa. Bern. Pels & Zn. werd geplaatst. Tal van organisten hebben het orgel bespeeld en vele liefhebbers hebben de optredens bijgewoond. Orgelzaal Booy is al 50 jaar een curiosum. Er worden nog steeds concerten gegeven.