Doneren aan KunstNetTV uiterst voordelig

 

KunstNetTV is een ideële stichting die de kunst & cultuur in Alkmaar e.o. stimuleert door de videoproducties die zij maakt. Met een gift aan KunstNetTV steunt u onze stichting en profiteert u wellicht meteen van een belastingvoordeel. Dat voordeel kan van toepassing zijn bij een eenmalige donatie en is nog gunstiger bij periodieke donaties. U kunt uw donatie overmaken op onze bankrekening bij ABNAMRO. Uiteraard bent u vrij om de hoogte van het bedrag te bepalen. Indien u wilt profiteren van het mogelijke belastingvoordeel, dan gelden enkele regels die wij hieronder uitleggen. Bankgegevens: NL95 ABNA 0800 6949 53, tnv Stichting Kunstnet te Alkmaar.

 

Eenmalige schenking

 

Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek hanteert de belastingdienst een zogenaamde ‘drempel’ van 1% van het verzamelinkomen, met een minimum van € 60 (als optelsom van al uw donaties aan goedgekeurde goede doelen in een jaar). Alleen het meerdere boven de drempel komt voor aftrek in aanmerking. Tel voor uw belastingaftrek alle gelden op die u heeft geschonken gedurende het belastingjaar. Het bedrag dat boven deze 1% komt van uw verzamelinkomen is dus aftrekbaar, maar met een maximum van 10%. Dit maximaal aftrekbare bedrag wordt voor giften aan culturele ANBI’s verhoogd met 25%. Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond: u kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien u meer dan € 5.000 per jaar aan culturele instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog steeds aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier van 25%. Na 2017 vervalt deze verhoging van de aftrek.


Rekenvoorbeeld

 

Iemand jonger dan de AOW-leeftijd die in een belastingjaar een verzamelinkomen heeft van 30.000 euro, en in totaal € 1300 schenkt aan culturele ANBI’s zoals Adapt, berekent de belastingaftrek als volgt: € 1300 mag met 25% worden verhoogd tot € 1625. 1% van het verzamelinkomen zijnde de eerste € 300 blijft voor aftrek buiten beschouwing. Het meerdere, 1325 euro, mag deze donateur aftrekken voor de inkomstenbelasting. Bij dit inkomen hoort het belastingtarief van de tweede belastingschijf. Het belastingvoordeel is in 2017 dan 40,8% over 1325 euro: € 540,60.

 

 

Hoeveel betaalt de fiscus mee?

 

Afhankelijk van het verzamelinkomen kan de fiscus tot 52% mee betalen.
Hieronder een overzicht van de belastingaftrek in 2017:


Indien de donateur jonger is dan de AOW-leeftijd:
• bij een bruto jaarinkomen tot € 18.945 36,55 %
• bij een bruto jaarinkomen tot € 67.072 40,80 %
• bij een bruto jaarinkomen > € 67.072 52 %

 

Indien de donateur ouder is dan de AOW-leeftijd:
• bij een bruto jaarinkomen tot € 18.945 18,65 %
• bij een bruto jaarinkomen tot € 34.130 22,9 %
• bij een bruto jaarinkomen tot € 67.072 40,8 %
• bij een bruto jaarinkomen > € 67.072 52 %